Công ty Cổ phần đầu tư IMG Huế

Đường số 7, Khu đô thị An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: (0234) 3897989 - Fax: (0234) 3897969 | Email: contact@imghue.vn | Website: www.ancuucity.com.vn hoặc www.imghue.vn

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÒNG KINH DOANH

 • Mr. Phùng Trần Nhật Minh
 • Phone: 0914 065 965
 • Email: minh.phung@imghue.vn
 • Tel: (0234) 3 89 79 89 - Ext: 0

PHÒNG KỸ THUẬT & KẾ HOẠCH

 • Mr. Phan Thanh Long
 • Phone: 0989 963 854
 • Email: long.phan@imghue.vn
 • Tel: (0234) 3 89 79 89 - Ext: 108

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

 • Mrs. Lê Thị Bích Đào
 • Phone: 0905 773 775
 • Email: dao.le@imghue.vn
 • Tel: (0234) 3 89 79 89 - Ext: 122

PHÒNG KẾ TOÁN