Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Ông LÊ TỰ MINH

 • Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
 • Năm sinh: 1959
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế Chính trị, Viện Hàn lâm Liên bang Nga

Quá trình công tác:

 • 1977-1983: Sinh viên khoa Kinh tế Chính trị - Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • 1983-1987: Giáo viên trường Sỹ quan Pháo Phòng không.
 • 1987-1991: Học viên Học viện Quân sự Chính trị mang tên Lênin tại Moscow - Liên Xô.
 • 1993-1995: Bảo vệ luận văn Phó Tiến sỹ tại Viện Hàn lâm Liên Bang Nga – Moscow.
 • 1996: Thành lập Công ty TNHH Gili tại Vũng Tàu.
 • 1997: Thành lập chi nhánh Taxi Gili tại Huế.
 • 2003: Tham gia HĐQT Công ty TNHH Trường Xuân - Quảng Ngãi.
 • 2005: Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế (tên cũ là Chi nhánh Petro Quảng Ngãi tại Huế).
 • 2007: Tham gia HĐQT Công ty TNHH Du lịch Hoàng Thành.
 • 2007: Thành lập Công ty Cổ phần IMG Phước Đông (tên cũ là Công ty Cổ phần Bất động sản Phước Đông).
 • 2007: Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư IMG (tên cũ là của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Long).
 • 2008: Thành lập Công ty Cổ phần ACC - Thăng Long (tên cũ là Công ty Cổ phần Tower Thăng Long).
 • 2009: Thành lập Công ty Cổ phần Y khoa Huế (liên doanh với tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ và VietCapital).
 • 2010: Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần ACC - Thăng Long (tên cũ là Chi nhánh Công ty Cổ phần Tower Thăng Long).
 • 2011: Tham gia HĐQT Công ty SIMG.
 • 10/2020 : Chính thức đổi tên Công ty Cổ phần ACC-Thăng Long thành Công ty Cổ phần đầu tư MHL.
 • 12/2020: Chính thức đổi tên Chi nhánh Công ty Cổ phần ACC-Thăng Long thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư MHL.

Bà LÊ THỊ HIỀN MAI

 • Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Năm sinh: 1966
 • Quốc tịch: Việt Nam

Quá trình công tác:

 • 1997 đến nay: Làm việc tại Chi nhánh Tp. Huế Công ty TNHH Gili.

Bà ĐỖ THỊ ĐIỆP

 • Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Năm sinh: 1982
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

 • 2003 đến nay: Thủ quỹ Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế.

Ông VÕ ĐÔNG TÙNG

 • Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Năm sinh: 1981
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Maastricht MBA Hà Lan.

Quá trình công tác:

 • 2010 đến nay: Giám đốc Điều hành tại Công ty Cổ phần Đầu tư IMG.

Tin tức liên quan