Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Ông LÊ TỰ MINH

 • Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
 • Năm sinh: 1959
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế Chính trị, Viện Hàn lâm Liên bang Nga

Quá trình công tác:

 • 1977-1983: Sinh viên khoa Kinh tế Chính trị - Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • 1983-1987: Giáo viên trường Sỹ quan Pháo Phòng không.
 • 1987-1991: Học viên Học viện Quân sự Chính trị mang tên Lênin tại Moscow - Liên Xô.
 • 1993-1995: Bảo vệ luận văn Phó Tiến sỹ tại Viện Hàn lâm Liên Bang Nga – Moscow.
 • 1996: Thành lập Công ty TNHH Gili tại Vũng Tàu.
 • 1997: Thành lập chi nhánh Taxi Gili tại Huế.
 • 2003: Tham gia HĐQT Công ty TNHH Trường Xuân - Quảng Ngãi.
 • 2005: Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế (tên cũ là Chi nhánh Petro Quảng Ngãi tại Huế).
 • 2007: Tham gia HĐQT Công ty TNHH Du lịch Hoàng Thành.
 • 2007: Thành lập Công ty Cổ phần IMG Phước Đông (tên cũ là Công ty Cổ phần Bất động sản Phước Đông).
 • 2007: Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư IMG (tên cũ là của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Long).
 • 2008: Thành lập Công ty Cổ phần ACC - Thăng Long (tên cũ là Công ty Cổ phần Tower Thăng Long).
 • 2009: Thành lập Công ty Cổ phần Y khoa Huế (liên doanh với tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ và VietCapital).
 • 2010: Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần ACC - Thăng Long (tên cũ là Chi nhánh Công ty Cổ phần Tower Thăng Long).
 • 2011: Tham gia HĐQT Công ty SIMG.
 • 10/2020 : Chính thức đổi tên Công ty Cổ phần ACC-Thăng Long thành Công ty Cổ phần đầu tư MHL.
 • 12/2020: Chính thức đổi tên Chi nhánh Công ty Cổ phần ACC-Thăng Long thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư MHL.

Bà LÊ THỊ HIỀN MAI

 • Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Năm sinh: 1966
 • Quốc tịch: Việt Nam

Quá trình công tác:

 • 1997 đến nay: Làm việc tại Chi nhánh Tp. Huế Công ty TNHH Gili.

Bà ĐỖ THỊ ĐIỆP

 • Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Năm sinh: 1982
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

 • 2003 đến nay: Thủ quỹ Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế.

Ông VÕ ĐÔNG TÙNG

 • Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Năm sinh: 1981
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Maastricht MBA Hà Lan.

Quá trình công tác:

 • 2010 đến nay: Giám đốc Điều hành tại Công ty Cổ phần Đầu tư IMG.

Tin tức liên quan

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IMG HUẾ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IMG HUẾ

Con người là giá trị chắc chắn nhất của IMG, chúng tôi là một tập thể gắn kết với đội ngũ nhân viên năng động và thế hệ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi luôn làm việc và phát triển với tinh thần trách nhiệm, lòng đam mê và quyết tâm vượt khó.