Bảng giá

Bảng giá nhà An Cựu City áp dụng từ ngày 09/06/2020

Tham khảo sơ đồ vị trí An Cựu City


Tin tức liên quan

Chào mừng tới An Cựu City

Chào mừng tới An Cựu City

Khu Đô thị An Cựu City là dự án đô thị kiểu mẫu theo mô hình của Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng do Công ty cổ phần Đầu tư Việt Long Huế, nay là Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế thực hiện.

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá nhà An Cựu City áp dụng từ ngày 09/06/2020