[Dự án Tái cấu trúc Deloitte] KPIs và BSCs là gì?

Tiếp nối chương trình đào tạo Tái cấu trúc của Deloitte, ngày 06/06/2019 vừa qua, công ty IMG và các đơn vị đã có một buổi học bổ ích về KPIs (key performance indicators) và BSCs (balance scorecards).

BSCs (Balance scorecards) còn được gọi là Thẻ điểm cần bằng. Đây là được coi là công cụ hữu dụng dùng để lên kế hoạch và chiến lược cho công ty. Đi đôi với BSCs không thể nào thiếu được Chỉ số đo lường hiệu quả công việc còn được gọi là KPIs (Key performance indicators). KPIs là thước đo đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân. BSCs bao gồm 4 khía cạnh: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, và con người & phát triển đào tạo. Cân bằng bốn nguyên tố này trong các chiến lược công ty sẽ giúp doanh nghiệp phát triển cân đối và bền vững. Trong đó, KPIs được áp dụng giúp quản lý hệ thống công việc của từng cá nhân và đơn vị chặt chẽ và hữu hiệu hơn. Hai công cụ này luôn đồng hành và đi song song nhằm đảm bảo chiến lược của BLĐ được thực hiện hiểu quả qua các cấp nhân viên. 

Mục đích của buổi học này giúp từng cá nhân trong công ty, kể cả cấp quản lý, lãnh đạo hiểu rõ được tầm quan trong của việc thực hiện và phương thức có thể giúp đạt hiệu quả tối ưu của các chiến lược đưa ra. Tiếp theo của buổi học này, Deloitte sẽ làm việc trực tiếp với từng CBNV và bộ phân của IMG đảm bảo định hướng về chiến lược và các chỉ số KPIs có khả năng thực hiện và đạt hiệu quả tốt. Hãy nhìn lại một số hình ảnh trong buổi học vừa qua nhé: 


du an tai cau truc deloitte  kpis va bscs la gi

du an tai cau truc deloitte  kpis va bscs la gi
du an tai cau truc deloitte  kpis va bscs la gi
du an tai cau truc deloitte  kpis va bscs la gi

du an tai cau truc deloitte  kpis va bscs la gi


Tin tức liên quan

Du lịch Công đoàn - Mũi Né 2019

Du lịch Công đoàn - Mũi Né 2019

Nhằm khuyến khích động viên tinh thần CBNV sau những tháng ngày làm việc cực nhọc cũng như để kết nối các thành viên lại với nhau, Công đoàn IMG tổ chức chuyến du lịch thường niên tại Mũi Né vào 02 ngày cuối tuần (18/05-19/05).